Peyğəmbər qissələri

 • Həzrəti Yusif (ə.s)

  Sözsüz ki, Yusuf və onun qardaşlarının hekayətində soruşanlar üçün ibrətlər vardır. (Yusif surəsi, 7)

 • Hz. Musa (ə.s)

  “Bir zaman Musa ailəsinə demişdi: “Mən bir od gördüm, mən də gedib ondan sizə bir xəbər, yaxud bir köz gətirim ki, qızınasınız”“
  (Nəml surəsi, 7)

 • Hz. Lut (ə.s)

  "Biz Luta da bir hökm və elm verdik, onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən, onlar pis, fasiq bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o, doğrudan da, saleh kimsələrdən idi".
  (Ənbiya surəsi, 74-75)

 • Həzrəti Süleyman (ə.s)

  Süleyman Davuda peyğəmbərlikdə varis oldu və dedi: “Ey insanlar! Bizə quş dili öyrədildi və bizə hər şeydən verildi. Həqiqətən, bu, bizə göstərilən açıq-aşkar üstünlükdür”. (Nəml surəsi, 16)

 • Hz. Məhəmməd (səv)

  Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərə itaət edin və əməllərinizi puç etməyin! (Muhəmməd surəsi, 33)

 • Peyğəmbərlərimiz deyir ki...

  " ... Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusufu, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq."
  (Ənam surəsi, 84)

Veb saytlar

Sonsuzluq artıq başlamışdır
www.sonsuzluq.qrup313.com

Digər saytlar
www.designstudio313.com